• Menu

  Nowatorstwo, szerokie zastosowanie i rozsądna cena

  Innowacyjna technologia mineralizacji katalitycznej jest technologią unikatową w skali światowej, opracowaną i wdrożoną przez polskich naukowców i inżynierów. Umiejętne połączenie poszczególnych faz procesu, wynikających z praw fizyki, dało ten wspaniały wynik. Efektem jest opracowanie i wdrożenie w przemyśle nowych technologii eksploatacyjnych na bazie aktywnych komponentów powinowatych do metali  – mówi Janusz Michalski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjno-Handlowego „Mind” Sp. z o.o.

   Firma działa od 1987 r. Najpierw byli państwo jednoosobową działalnością gospodarczą, a potem spółką. Czy od początku działalności zmieniła się specjalizacja przedsiębiorstwa?

  Obszary działania firmy przez cały okres istnienia pozostają te same. Należą do nich: technologie eksploatacyjne maszyn i urządzeń przemysłowych, produkcja aktywnych środków  smarowych na bazie zmodyfikowanych sulfonianów wapnia i aktywnych domieszek powinowatych do metali, produkcja części zamiennych jednostkowych i kompozytowych, projektowanie i wykonawstwo osprzętu technologicznego oraz urządzeń wysokospecjalistycznych, innowacyjne technologie ekologiczne, projektowanie i wykonawstwo wraz z osprzętem technologicznym i produkcyjnym ciągów produkcyjnych opartych na technice katalitycznej.

  Co stanowi trzon oferty produktowej i usługowej przedsiębiorstwa?

  Trzonem oferty produktowej przedsiębiorstwa są aktywne środki smarowe o zakresie pracy temperaturowej od -40 do 300oC, innowacyjne technologie i procedury eksploatacyjne oraz techniki katalityczne, w tym linia produkcyjna do resyntezy materii organicznej metodą bezpłomieniową.

  Instalacja do mineralizacji odpadów organicznych przemysłowych

  „Mind” zajmuje się także mineralizacją odpadów komunalnych i przemysłowych. Na czym polega ta innowacyjna technologia?

  Ta innowacyjna w skali światowej technologia mineralizacji katalitycznej materii organicznej polega na niskotemperaturowym zgazowywaniu materii organicznej z udziałem katalizatora bez dostępu powietrza przy maksymalnej temperaturze procesu wynoszącej 550oC,   oczyszczaniu gazów poreakcyjnych katalitycznie i adsorpcyjnie oraz wykorzystaniu produktów poprocesowych, takich jak energia cieplna, woda o parametrach destylatu, minerałów, gipsu, które w tym przypadku nie są odpadami. Przedstawione rozwiązanie procesu technologicznego nie powoduje wytwarzania dodatkowych związków, takich jak NOx, dioksyny, furany, CO, metan itp., co ma miejsce przy zastosowaniu płomieniowych technik unieszkodliwiania materii organicznej. System mineralizacji katalitycznej materii organicznej, czyli odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym niebezpiecznych, pozwala obniżyć koszty inwestycyjne i procesowe o 30–40 proc. w stosunku do dotychczas stosowanych metod.

  Ktoś wcześniej już wymyślił tę metodę? Jakie inne nowości mają państwo na swoim koncie?

  Innowacyjna technologia mineralizacji katalitycznej jest technologią unikatową w skali światowej, opracowaną i wdrożoną przez polskich naukowców i inżynierów. Umiejętne połączenie poszczególnych faz procesu, wynikających z praw fizyki, dało ten wspaniały wynik. Efektem jest opracowanie i wdrożenie w przemyśle nowych technologii eksploatacyjnych na bazie aktywnych komponentów powinowatych do metali  – środków smarowych, myjąco-czyszcząco-smarujących, które charakteryzują się dużą trwałością użytkową, a przy tym produkty ich zużycia nie są niebezpieczne. Niedawno w firmie uruchomiliśmy produkcję aktywnych środków smarowych.

  Czy do tej pory współpracował pan z jednostkami wojskowymi? Na jakiej zasadzie odbywała się współpraca? Jakie produkty wybierali?

  Nasza współpraca z jednostkami wojskowymi rozpoczęła się w latach 90. i dotyczyła negatywnych zjawisk technicznych i ekonomicznych występujących w procesach regeneracji i produkcji części zamiennych. Poprzez dostawy procedur i produktów udało się obniżyć poziom, a czasami wręcz wyeliminować te negatywne zjawiska. Obecnie zmienił się obszar współpracy i dotyczy on nowo uruchamianych podzespołów lub wyrobów w części występowania negatywnych zjawisk tribologicznych, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność użytkową.

  Do jakich maszyn lub pojazdów wojskowych mają zastosowanie pana produkty?

  Nasze produkty mają i mogą mieć zastosowanie we wszelkich pojazdach wojskowych i ich wyposażeniu.

  Czym pan przekonuje podmioty z branży obronnej, aby zdecydowały się na pana towar? Jaki walory są decydujące?

  Zainteresowanie ofertą „Mind” wynika z faktu, że stosując nasze produkty, można wyeliminować szereg negatywnych zjawisk z określonych faz procesu produkcyjnego. Ponadto pozwalają one zwiększyć bezpieczeństwo, niezawodność i skuteczność zainstalowanego osprzętu.

  Nie tylko wojsko, lecz także placówki medyczne i służby utrzymania ruchu mogą skorzystać z asortymentu „Mind’. Jak szeroka jest państwa oferta?

  Jak zaznaczyłem na wstępie, nasza oferta obejmuje obszary produkcji materialnej i bytowej. Dostarczamy nasze produkty praktycznie do wszystkich branż przemysłowych, począwszy od przemysłu spożywczego, a kończąc na przemyśle ciężkim. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszy się bazowa, mobilna instalacja do mineralizacji odpadów organicznych – bardzo niebezpiecznych – w służbach medycznych, nie tylko wojskowych, na misjach wojskowych i na poligonach,  także ze względu na wodę, która jest produktem końcowym w ilości 50 proc. wsadu,  i energię cieplną. Instalacja ta pozwala rozwiązać wiele nierozwiązywalnych problemów związanych z bezpieczeństwem przy rozsądnym poziomie nakładów, które należy ponieść.

  Czy w najbliższym czasie planuje wprowadzenie na rynek jakiejś nowości?

  Tak. Jesteśmy członkiem konsorcjum, w ramach którego opracowujemy i wdrażamy nową generację środków smarowych dla przemysłu spożywczego, jako część programu „Innowacyjna gospodarka”.  Obszarem naszego działania są badania przemysłowe, wdrożenie, a następnie produkcja i dystrybucja. Nowy produkt powinien się pojawić na polskim rynku w ciągu 2 lat. Jego dodatkowym atutem będzie rozsądna cena.

  Rozmawiał Piotr Nowacki

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *